Thursday, 06/10/2022 - 23:45|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Mạc Đỉnh Chi

ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỂN TRUNG BỊ LŨ LỤT

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, sáng ngày 02 tháng 11 năm 2020, Liên Đội trường tiểu học Mạc Đỉnh Chi vận động học sinh toàn trường hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai, lũ lụt.

          Qua 1 tuần phát động, kết quả Liên Đội vận động được 76 thùng mì, trong đó, các lớp hỗ trợ 66 thùng mì, căn tin trường hỗ trợ 10 thùng mì, tương đương 4.574.000 đồng. 

          Sáng ngày 06 tháng 11 năm 2020, Liên Đội đã chuyển 77 thùng mì về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  tỉnh Sóc Trăng để hỗ trợ đồng bào miền Trung.

 Đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa, góp phần giúp các em học sinh thể hiện và phát huy truyền thống “tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc ta.